HUISREGELS

Algemeen

In en om Caesar Fitness + Spa Resort gelden regels waar iedereen die zich in ons pand bevindt zich aan dient te houden.

De entree is voorzien van een toegangscontrole. Als lid ontvang je een lidmaatschapsbandje die je bij binnenkomst voor de kaartlezer houdt om toegang te krijgen.

Personen jonger dan 16 jaar kunnen geen lid worden van Caesar Fitness + Spa Resort. Personen van 16 of 17 jaar oud kunnen alleen bij ons sporten onder begeleiding van een persoon die ouder is dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan om de club te betreden in groepen van meer dan 2 personen.

Dag passen zijn tot 16:00 uur verkrijgbaar en geven tot 17:00 uur toegang tot onze faciliteiten. Het tonen van een legitimatiebewijs is verplicht bij de aanschaf van een dag pas. Na 17:00 uur is het niet toegestaan om gebruik te maken van onze faciliteiten. In de avond is het gebruik van onze faciliteiten alleen mogelijk voor leden.

Het is niet toegestaan om (sport)tassen mee te nemen naar de sportruimtes/sauna’s. Je dient deze achter te laten in een locker. Het is niet toegestaan om eigendommen na sluitingstijd achter te laten in de kledinglockers. Na sluitingstijd worden de spullen die hier worden aangetroffen verwijderd.

Roken is ten strengste verboden in het gehele gebouw.

In trainingsruimtes is drinken alleen toegestaan uit een afsluitbare plastic fles of een bidon.

Het is niet toegestaan om onze lunchroom Morritzz te betreden in een badjas.

Bij het boeken van een massage of beauty behandeling is het tonen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en QR-code verplicht.

Gevonden voorwerpen worden acht (8) dagen bewaard.

De directie behoudt zich het recht voor om iemand zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen en/of een lidmaatschap te beëindigen.

Caesar Fitness + Spa Resort is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of ongevallen in en om de club. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Caesar Fitness + Spa Resort maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiliging van de gasten en het personeel. We hanteren een maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.

Lidmaatschap

Identificatie d.m.v. een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) is verplicht. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of inwisselbaar. Bij misbruik zal bij het lid een periode contributie naar de dan geldende tarieven in rekening worden gebracht als boete. Indien een persoon gebruikmaakt van een bandje dat niet van hem/haar is, zal het dagtarief van € 29,95 in rekening worden gebracht. In geval van vakantie, of anderszins wordt de geldigheidsduur van het abonnement niet aangepast. Bij verlies of diefstal van het lidmaatschapsbandje brengen wij € 10,00 in rekening. Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Caesar Fitness + Spa Resort is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Indien je tussentijds een tweejarig lidmaatschap wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het eenjarig lidmaatschap en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Bij een opzegging dient er een periode van drie maanden na de einddatum te zitten alvorens een nieuw lidmaatschap in kan gaan. Bij het afsluiten van een lidmaatschap ten tijde van een actie dient de startdatum te liggen binnen twee maanden.

Openingstijden

Actuele openingstijden zijn altijd op deze website te vinden. De reguliere openingstijden kunnen worden gewijzigd en op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Fitness & Cardio

Aerobics, spinning, groepslessen.

In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht. Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats te worden teruggelegd. Bij uitzondering kan een les komen te vervallen.

Veiligheid

Ter bescherming van uw eigendommen adviseren wij om een locker te gebruiken.
Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid is het raadzaam om aanwijzingen en adviezen van de medewerkers op te volgen.

Wanneer je last hebt van gezondheidsproblemen of blessures, meld dit dan aan de instructeur zodat deze de juiste begeleiding kan bieden. Twijfel je over deelname aan een activiteit of het uitvoeren van een oefening, vraag dan altijd advies aan de instructeur. Sport geregeld, maar voorkom overtraining.

Meer dan eenmaal per dag trainen kan leiden tot negatieve trainingsresultaten en blessures.

Verbaal en of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.

Ongewenste en of gewenste intimiteiten in Caesar Fitness + Spa Resort zijn niet toegestaan.

nl_NLNederlands