Huisregels

Om u verblijf zo plezierig mogelijk te laten verlopen, zodat u volop kunt genieten van een bezoek aan Caesar fitness + Spa Resort, dienen de onderstaande huisregels in acht te worden genomen.

Algemeen

In en om Caesar Fitness + Spa Resort gelden regels. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels. De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een lidmaatschap voor zonder opgaaf van reden. De entree is voorzien van een toegangscontrole, om toegang te krijgen tot Caesar Fitness + Spa Resort dient u bij binnenkomst uw lidmaatschapsbandje voor de kaartlezer te houden. Uw bandje is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Personen jonger dan 16 jaar kunnen geen lid worden van Caesar Fitness + Spa Resort. Personen die 16 en 17 jaar zijn, kunnen alleen sporten onder begeleiding van een persoon die ouder is dan 18 jaar. Het is niet toegestaan om (sport) tassen mee te nemen naar de sportruimtes/sauna’s. Het is niet toegestaan om eigendommen na sluitingstijd achter te laten in de kledinglockers. Na sluitingstijd worden de spullen die aangetroffen worden verwijderd. Roken is ten strengste verboden in het gehele gebouw. In de trainingsruimtes is drinken alleen toegestaan uit een afsluitbare plastic fles c.q. bidon. Gevonden voorwerpen worden acht (8) dagen bewaard. Caesar Fitness + Spa Resort is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of ongevallen in en om de club. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Caesar Fitness + Spa Resort maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiliging van de gasten en het personeel. We hanteren een maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.

Lidmaatschap

Identificatie d.m.v. een geldig legitimatiebewijs is verplicht (paspoort of rijbewijs).
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Bij misbruik zal bij lid een periode contributie naar de dan geldende tarieven in rekening worden gebracht als boete. De persoon die gebruik maakt van een bandje welke niet tot hem behoort zal een dagentree(€ 29,95) in rekening worden gebracht.
In geval van vakantie, of anderszins wordt de geldigheidsduur van het abonnement niet aangepast.
Bij verlies of diefstal van het lidmaatschapsbandje brengen wij € 10,00 in rekening.
Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen.
Caesar Fitness + Spa Resort is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.
Indien men tussentijds een 2-jarig lidmaatschap wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig lidmaatschap en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.
Bij een opzegging dient er een periode van 3 maanden na de einddatum te zitten alvorens een nieuw lidmaatschap in te laten gaan. 
Bij het afsluiten van een lidmaatschap met een actie dient de startdatum te liggen binnen 2 maanden.
 

Openingstijden

De openingstijden kunt u vinden op de website, www.caesar-denhaag.nl , openingstijden kunnen worden gewijzigd en op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Fitness & Cardio

Aerobics, spinning, groepslessen
In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.
Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
Bij uitzondering kan een les komen te vervallen.

Veiligheid

Ter bescherming van uw eigendommen adviseren wij om een locker te gebruiken.
Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid is het raadzaam om aanwijzingen en adviezen van de medewerkers op te volgen.
Indien u gezondheidsproblemen en of blessures heeft, dan verzoeken wij u dit aan de instructeur te melden.
Vraag in geval van twijfel omtrent deelname aan een activiteit, of het uitvoeren van een oefening, advies aan de instructeur.
Sport geregeld, maar voorkom overtraining. Meer dan één maal per dag trainen kan leiden tot negatieve trainingsresultaten en blessures.
Verbaal en of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
Ongewenste en of gewenste intimiteiten in Caesar Fitness + Spa resort zijn niet toegestaan.

Sauna/wellness

• Het dragen van badkleding is uit hygiënisch oogpunt niet toegestaan. Behalve in het zwembad, dan is het dragen van badkleding verplicht.
• Altijd eerst douchen voordat u de sauna betreedt.
• Probeer al uw transpiratievocht met een handdoek op te vangen, ook door middel van een handdoek onder uw voeten.
• Een opgieting (Löyly) is uitsluitend toegestaan door medewerkers van Caesar Fitness + Spa Resort.
• Het is gasten niet toegestaan zelf geurende olie op saunakachels aan te brengen.
• Het dragen van badslippers is verplicht
• Persoonlijke verzorging als tandenpoetsen, scheren, etc. is niet toegestaan.
• Het dragen van het polsbandje voor je locker is noodzakelijk i.v.m. je bestedingen.
• Laat uw kleding of kostbare eigendommen niet onbeheerd achter. Caesar Fitness + Spa Resort stelt afsluitbare lockers gratis ter beschikking. Let bij het verlaten van de kleedruimte op dat u uw locker goed afsluit.
• U bent zelf verantwoordelijk voor gehuurde badjas, handdoeken en het bandje van de locker. U dient deze na afloop weer in te leveren.
• Het ongekleed vertoeven in het restaurant of relaxruimten is niet toegestaan. Het is hier verplicht om een badjas en slippers te dragen.
• Zelf meegebrachte consumpties en etenswaren zijn niet toegestaan. In onze horeca-ruimte staan wij voor u klaar om u te voorzien van een drankje, hapje en een waterflesje.
• Het gebruik van glaswerk is alleen toegestaan in het restaurant.
• Storend gedrag - verbaal of non-verbaal - en gewenste of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen, na volledige betaling, per direct Caesar fitness + Spa Resort direct te verlaten.
• Gewenste en ongewenste intimiteiten worden absoluut niet geaccepteerd.
• Wij verzoeken u de nodige stilte in acht te nemen binnen onze faciliteiten teneinde onnodige overlast voor andere gasten te voorkomen.
• Het gebruik van mobiele telefoons, tablets en andere electronisch apparaten is niet toegestaan indien hier een camerafunctie op aanwezig is.
• De aanwijzingen van het personeel van Caesar Fitness + Spa Resort dienen opgevolgd te worden.
• Op alle diensten van Caesar Fitness + Spa Resort zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
• Iedereen die gebruik maakt van onze voorzieningen verklaart akkoord te gaan met onze huisregels.
• De directie behoudt zich het recht om een persoon de toegang tot het complex te ontzeggen.
English Flag

English version

Thank you for visiting the website. The English pages are currently being reviewed and will be uploaded shortly.

In the meantime please do not hesitate to contact us directly (by email or phone) if you need any information about the services we provide and our facilities.

Okay, thanks for the heads up